Songtekst van Faron Young: Seasons Come, Seasons Go

Seasons Come, Seasons Go


The seasons come, the seasons go
We get a little sunshine, rain or snow
Just the way that it was planned to be

But there's no seasons in my heart
While you play the leading part
'Cause the flowers will bloom eternally

Your leaving will bring autumn sorrow
And my tears, like withered leaves will fall
But spring could bring some glad tomorrow
And darling, we could be happy after all

As it's all is in nature's plan
No season gets the upper hand
Oh, how I try to keep this fact in mind

The trees are bare, the cold wind blows
And by experience I know
That winter comes but spring is close behind

Your leaving will bring autumn sorrow
And my tears like withered leaves will fall
But spring could bring some glad tomorrow
And darling, we could be happy after allCaptcha
Liedje Faron Young Seasons Come, Seasons Go is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Seasons Come, Seasons Gomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Faron Young Seasons Come, Seasons Go downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Seasons Come, Seasons Go in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.