Never End


after the smoke clears
and the flames subside
(we have been forsaken)

a thousand eyes were upon me
soulless, and without mind
(we have been forsaken)

will there never be an end?

if i could be forgiven
every breath would be a prayer
(we are not forgiven)

will there never be an end?

i have tread, and spanned the horizon
i've seen this world, the beauty in decay
i strike down the faceless and unknown
i feel blessed, for i can see
the stars look down on me

will there never be an end?

as the stars look down on meCaptcha
Liedje Fear Factory Never End is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Never Endmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fear Factory Never End downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Never End in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.