Lonely Christmas


Lonely Christmas I'll have this year lots of teardrops cause you're not here
Lonely Christmas since you went away lonely Christmas on this Christmas Day

When I'll wake up on Christmas morning I'll be alone
It will take a while to realize that you are really gone
Missing someone yes I do lonely Christmas my dear without you
[ guitar - steel ]
Lonely Christmas I'll have this year
Lonely Christmas on this Christmas DayCaptcha
Liedje Ferlin Husky Lonely Christmas is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lonely Christmasmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ferlin Husky Lonely Christmas downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lonely Christmas in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.