Come And Go


Dealing with all my emotions
I'm holding them back
I'm feeling so sad
I wish you could understand
Taking a dangerous risk to go inside
Needing to be cruel to be kind
Baby I need to feel you cry
If all the dreams we share are still alive
They'll come and go
Reminding us of what we are and what we have
Fleeting inside our hearts they'll find a way
To come and go
Dreams never let you down, down, down, down, no
Please listen I want you to know
I feel what I feel
I don't need any answers
Everyday it looks just the same
And it's driving me crazy
This time I need to feel you cry
If all the dreams we share are still alive
They'll come and go
Reminding us of what we are and what we have
Fleeting inside our hearts they'll find a way
To come and go
Dreams never let you down, down, down, down, no
There are things that we cannot hide
No more lying
I know deep inside
We can still be together
If all the dreams we share are still alive
They'll come and go
Reminding us of what we are and what we have
Fleeting inside our hearts they'll find a way
To come and go
Dreams never let you down, down, down, down, no
Dreams never let you down, down, down, down, no
Fleeting inside our hearts they'll find a way
To come and go
Dreams never let you down, down, down, down, no
If all the dreams we share are still alive
They'll come and go
Reminding us of what we are and what we have
Fleeting inside our hearts they'll find a wayCaptcha
Liedje Fey Come And Go is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come And Gomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fey Come And Go downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come And Go in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.