Allegiance


They feed you lies and bring you pain
Your life sucked from your veins
Clever disguise falling from grace
And now the sins are marching on

Inside my mind
All I've got
I'm taking over me

See our generation storm the burning heart
No more places in the hull
We're all about to fall
Empty memories are shattering our dreams
Can you recall?

Pledge your allegiance
Pledge your allegiance

You hate them yet you won't retain
The wars you fight and endorse
The path of no return you take
Until you lose control

Inside my mind
All I've got
I'm taking over me

See our generation storm the burning heart
No more places in the hull
We're all about to fall
Empty memories are shattering our dreams
Can you recall?

See our generation storm the burning heart
No more places in the hull
We're all about to fall
Empty memories are shattering our dreams
Can you recall?

See our generation storm the burning heart
No more places in the hull
We're all about to fall
Empty memories are shattering our dreams
Can you recall?Captcha
Liedje Firewind Allegiance is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Allegiancemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Firewind Allegiance downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Allegiance in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.