Circle Of Life


[Music: Gus G, Lyrics: Mark Cross, Apollo Papathanasio]

Tears of rage
Have fallen of my face
I cannot hide
My dreams keep holding me tight

To be alive
Is the gift and goal of mankind?
Creative minds
So brave but hard to find

Show no fear, (keep) your head up high
Time goes by and arrows fly

Have I lost my mind?
The truth now shows that I was blind
It made me change my mind
It's the circle of life

Tears of a coward, tears of shame
I found my way, to win this game

Do your best, just stay awake
What you got no one can take

Have I lost my mind?
The truth now shows that I was blind
It made me change my mind
It's the circle of lifeCaptcha
Liedje Firewind Circle Of Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Circle Of Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Firewind Circle Of Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Circle Of Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.