Deliverance


[Music & Lyrics: Gus G]

Streets full of madness
And I don't know where to turn
Driving me insane I have to get away
The one-eyed leads the blind to decay

Can't keep away

A moment seems an eternity
A lifetime lived in a dream
Over and again but you know the end
Do you have the same dream like me?

And my spirit is free
I'm more than what you can see
I will make you believe

Can't keep away

Through endless fields of fire
I've walked among the dead
Forced of greed, taking the lead
Our souls are hanging by a thread

And my spirit is free
I'm more than what you can see
I will make you believe

And my spirit, rides the breezeCaptcha
Liedje Firewind Deliverance is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Deliverancemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Firewind Deliverance downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Deliverance in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.