Hateworld Hero


Father help me, I have sinned
For the love once I knew now is lost
Father I know I cannot win
It's something that will dearly cost

I am a stranger for this world
I am a stranger from now and on

Feelings crushed with no return
The wounds are just too deep to heal
Feelings that I will always yearn
The shame and the weakness reveal

I am a stranger, I gotta be strong
Cause I know

I am a hero in this new world
I'll go through my pain and not return
I am a hero in this new world
You will be a lie one day
If I survive!

Teacher taught, a special guide
What's right instead of wrong
The preacher said, son leave it behind
It isn't the place you belong

I am a stranger, I gotta be strong
Cause I knowCaptcha
Liedje Firewind Hateworld Hero is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hateworld Heromits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Firewind Hateworld Hero downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hateworld Hero in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.