Lemmings


Stop what you're doing and help me, stay stane
I feel like a lemming today,
I'm perched on a pinnacle,
the prophet of doom,
don't dare to keep the fireman away
I'm a test case In the best place
I need eyes in my bottom,
A nose for a deal, and ears always ready to glow,
If it helps you listen I'll stand on my heard,
I just thought that you'd like to know !
I'm a test case In the best placeCaptcha
Liedje Fischer-z Lemmings is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lemmingsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fischer-z Lemmings downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lemmings in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.