A Las Piedras De Beln


Me dijeron que me calle
Que no hay mucho ms que ver
Me dijeron que me vaya
Que me deje de joder
Me metieron en un rollo que al final
No s muy bien cmo se sale
Me pregunto en qu pensarn
Cuando estaban por coger
Que te escupan en la cara
Que te duela hoy ms que ayer
Que te chupen en la cama
Que te enseen a perder
Ya no quiero levantarme paranoico
En el medio de la noche
Yo no quiero que me agarren esta vez
Esta vez no
A la luz de las estrellas
A las piedras de Beln
A las tetas de Gioconda
A los mltiplos de tres
Me dirijo hacia ese punto
Donde hay algo y a la vez
No existe nada
Me pregunto qu otra cosa puedo hacer
No, no, noCaptcha
Liedje Fito Paez A Las Piedras De Beln is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Las Piedras De Belnmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fito Paez A Las Piedras De Beln downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Las Piedras De Beln in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.