Beautiful Child


Beautiful Child
Beautiful Child
You are a beautiful child
And I am a fool once more

You fell in love when I was only ten
The years disappeared
Much has gone by since then
I bite my lip, can you send me away
You touch
I have no choice
I have to stay
I had to stay

Sleepless child
There is so little time
Your eyes say yes
But you don't say yes
I wish that you were mine

You say it will be harder in the
morning
I wait for you to say, just go
Your hands, held mine so few hours
And I'm not a child anymore

I'm not a child anymore
I'm tall enoughTo reach the stars
I'm old enough
To love you from afar
Too trusting yes?
But then women usually are

I'm not a child anymore
No, I'm not a child, oh no
Tall enough to reach for the stars
I will do
As I'm told
Even if I never hold you again
I never hold you againCaptcha
Liedje Fleetwood Mac Beautiful Child is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beautiful Childmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fleetwood Mac Beautiful Child downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beautiful Child in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.