Songtekst van Fleetwood Mac: Never Going Back Again

Never Going Back Again


She broke down and let me in
Made me see where I've been

Been down one time
Been down two times
I'm never going back again

You don't know what it means to win
Come down and see me again

Been down one time
Been down two times
I'm never going back againCaptcha
Liedje Fleetwood Mac Never Going Back Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Never Going Back Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fleetwood Mac Never Going Back Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Never Going Back Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.