Desire For Control


Unstoppable Killings
Driven by greed and power
A troop of desensitized soldiers

Built to abolish all
That challenge this obdurate machine
Emotionless murder

Audacious and indiscriminate
It's exorbitant capacity is immeasurable
Hundreds executed
These devils never lie quiescent

Fueled by their rage and desire for control
These devils never lie quiescent
Fueled by their rage and desire for control
DESIREFORCONTROL!!

Soldiers who terminate life
Jut as god promiscuously kills
Just as promiscuously as life itself kills
Just as I promise your time will come

That you will be killed! [2x]

Humanity left frightened
And surreptitous, covert, cloaked
In this underworld benighted

By plagues, and calamities
Quarrels, fatal confrontations
Devastating needs for imperium

Emotionless murder
Audacious and indiscriminate
It's exorbitant capacity is immeasurable

Hundreds executed
These devils never lie quiescent

Fueled by their rage and desire for control
These devils never lie quiescent
Fueled by their rage and desire for control!
DESIREFORCONTROL!!

Soldiers who terminate life
Jut as god promiscuously kills
Jut as promiscuously as life itself kills
Just as I promise your time will come

That you will be killed! [2x]Captcha
Liedje Fleshgrind Desire For Control is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Desire For Controlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fleshgrind Desire For Control downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Desire For Control in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.