Songtekst van Fleshgrind: In Sickness Intertwined

In Sickness Intertwined


Let the torture begin!

Cant you see what this does to me?
Extreme writhing, feeds my ecstacy!

I will take you down, to the depths of my mind
You will surely drown in my sickness unconfined,
I will take you down to the depths of our minds
You will surely drown in our sickness intertwined!

You profuse misery, feeds our salacity
Unending, mental bludgeoning

Sickness intertwined
Look to me and find
An accomplice in slaughtering
Sickness intertwined!

I will take you down, to the depths of my mind
You will surely drown in my sickness unconfined,
I will take you down to the depths of our minds
You will surely drown in our sickness intertwined!

Conquering!
Your mind and soul
Forsaking, your sanity
Come with me, lets begin the butchery
Obscene revelry
IntertwinedCaptcha
Liedje Fleshgrind In Sickness Intertwined is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In Sickness Intertwinedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fleshgrind In Sickness Intertwined downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In Sickness Intertwined in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.