Monarch Of Misery


Imploring the abstract
Needs undefined
Contemptible and devious
A corroded reality

Your everlasting fear, so stimulating
As you conform to the blackness of my thoughts

Imagine such lunacy
My lust is becoming climatic
As is the horror I see in your eyes

Monarch of misery
Imploring the abstract
Needs undefined

Contemptible and devious
A corroded reality
Your everlasting fear, so stimulating
As you conform to the blackness of your thoughts

Imagine such lunacy
My lust is becoming climatic
As is the horror I see in your eyes

Monarch of misery
Feel the treachery
In my misery!Captcha
Liedje Fleshgrind Monarch Of Misery is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Monarch Of Miserymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fleshgrind Monarch Of Misery downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Monarch Of Misery in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.