Say Yes


[intro]

see i been watching you for a while your
smile and stuff
but i don't recon' if i can be with you tonight
alright is that alright baby, baby

[Verse 1]

There is only one for me
you have made that a possibility
we could take that step to see, um
if this is really gonna be, all you gotta do is say yes

[Chours]

all you gotta do is say yes
don't deny what you feel,let me undress you baby
open up your mind and just rest
i'm about to let you know you make me so
all you gotta do is say tes
don't deny what you feel, let me undress you baby
open up your mind and just
i'm about to let you know you make me
so so,so so so, so so so,
you make me so so, so so so, so so so uh

[Verse 2]

Lovin you has takin time(takin time)
but i always knew you could be mine
i recognize the butterflies inside me
sex is gonna made tonight (tonight)
all you gotta do is say yes

[Repeat Chours]

[ad libs to end]Captcha
Liedje Floetry Say Yes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Say Yesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Floetry Say Yes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Say Yes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.