Lemon Tree


I'm sitting here in the boring room
It's just another rainy sunday afternoon
I'm wasting my time I got nothing to do
I'm hanging around I'm waiting for you
But nothing ever happens - and I wonder

I'm driving around in my car
I'm driving too fast I'm driving too far
I'd like to change my point of view
I feel so lonely I'm waiting for you
But nothing ever happens - and I wonder

I wonder how I wonder why
Yesterday you told me 'bout the blue blue sky
And all that I can see
Is just a yellow lemon-tree
I'm turning my head up and down
I'm turning turning turning turning turning around
And all that I can see
Is just a another lemon-tree

Sing: Da da da da da di da da
Da da da da da di da da
Da di di da

I'm sitting here I miss the power
I'd like to go out taking a shower
But there's a heavy cloud inside my head
I feel so tired put myself into bed
Well nothing ever happnes - and I wonder

Isolation - is not good for me
Isolation - I don't want to sit on a lemon-tree
I'm steppin' around in a desert of joy
Baby anyhow I'll get another toy
And everything will happen - and you'll wonder

I wonder how I wonder why
Yesterday you told me 'bout the blue blue sky
And all that I can see
Is just a another lemon-tree
I'm turning my head up and down
I'm turning turning turning turning turning around
And all that I can see
Is just a yellow lemon-tree

And I wonder wonder I wonder how
I wonder why
Yesterday you told me ??bout the blue blue skye
And all that I can see and all that I can see
And all that I can see
Is just a yellow lemon treeCaptcha
Liedje Fool's Garden Lemon Tree is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lemon Treemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fool's Garden Lemon Tree downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lemon Tree in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.