Take Me


(Fool's Garden)

Riding on a boat of time into the future
waiting for the day to go under
Inside the great big ocean
we look for the origin
We're riding, riding and we wonder

Science and progress can't open the chain
At any day we've get out again
We're looking for the reason
for the big wheel's spinning around ?out ancestries found

Take me down ?to where the water flows
Take me up ?to where the big wind blows
and make me melt inside of you
Take me out ?come on and take me into

We're passengers of time
succeeding our fathers
We're standing in a queue and we rack
our brains over riddles, problems and solutions
At any day we reach the track

Science and progress can't open the chain
At any day we've get out again
All we know is that
we really don't know nothing at all ?face to the wall

Take me down ?to where the water flows
Take me up ?to where the big wind blows
and make me melt inside of you
Take me out ?come on and take me intoCaptcha
Liedje Fool's Garden Take Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Take Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fool's Garden Take Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Take Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.