Juke Box Hero


Standing in the rain
with his head hung low

Couldn't get a ticket
it was a sold out show
Heard the roar of the crowd
he could picture the scene
Put his ear to the wall
then like a distant scream
He heard one guitar
just blew him away

Saw stars in his eyes
and the very next day
Bought a beat up six string in a secondhand store

Didn't know how to play it
but he knew for sure
That one guitar
felt good in his hands
Didn't take long to understand
Just one guitar
slung way down low

Was a one-way ticket
only one-way to go
So he started rockin' ain't never gonna stop

Gotta keep on rockin'
Someday he's gonna make it to the top
And be a Juke Box Hero got stars in his eyes

He's a Juke Box Hero
He took one guitar stars in his eyes
Juke Box Hero he'll come alive tonight
In a town without a name
in a heavy downpour

Thought he passed his own shadow
by the backstage door
Like a trip through the past
to that day in the rain

And that one guitar made his whole life change
Now he needs to keep rockin' he just can't stop -
Gotta keep on rockin' that boy has got to stay on top
And be an Juke Box Hero got stars in his eyes

He's a Juke Box Hero got stars in his eyes
Yeah
Juke Box Hero got stars in his eyes
With that one guitar he'll come alive

Come alive tonight
So he started rockin'
ain't never gonna stop

Gotta keep on rockin' -
Someday he's gonna make it to the top
And be a Juke Box Hero got stars in his eyes
He's a Juke Box Hero
Juke Box Hero

Juke Box Hero got stars in his eyes
stars in his eyesCaptcha
Liedje Foreigner Juke Box Hero is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Juke Box Heromits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Foreigner Juke Box Hero downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Juke Box Hero in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.