White Lie


One little white lie
One white lie surrounds us
One white lie won't stop the love
That I feel around us

Darlin', do you think about me
What I feel for you, don't you ever doubt me
You see the lock on the door
Of this heart, but you hold the key
I need the trust you can give
Is there something that you need from me?

One little white lie
One white lie surronds us
One white lie won't stop the love
That I feel around us

Secrets, and the way we keep them
Between you and me
Promise we'll never need them
I can see something so true
No one else could ever see
And I'll never chance losing you
I believe my heart, I hear what it's telling me

One little white lie
One white lie surronds us
One white lie won't stop the love
That I feel around us

One little white lie
One white lie tears us apart
One white lie won't stop the love
That's waiting in this heart
That's waiting in this heart

Temptation leave us alone
'Cause I know you're always there
But white lies can weigh like stone
And in this world I hear them everywhere

One little white lie, ooh yeah
One white lie surronds us
One white lie won't stop the love
That I feel around us

One little white lie, one lie
One white lie tears us apart
One white lie won't stop the love
That's waiting in this heart
That's waiting in this heart

One lie, one lie
One little white lie, one white lie
One white lie, one little white lieCaptcha
Liedje Foreigner White Lie is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied White Liemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Foreigner White Lie downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje White Lie in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.