I Need You


If you change
change your mind
if you think it's worth it
Just call me
you'll find me - I need you
If you get mistreated
if your heart is bleeding
I still want you so bad - I need you

I tell you words that no one will hear
Make a diamond out of tears believe me
Forget it all it will break your heart Come to me and trust in me baby
You will never find a love like mine
I need you, I need you
if you think it's worth it
Day and night I'll be there - I need you
If you get mistreated if your heart is bleeding
I still want you so bad - I need you

You'll never find a love like mine
I need you I need you
if you think it's worth it
Day and night I'll be there - I need you

I need you, I need you
if you think it's worth it
Day and night I'll be there - I need you
If you get mistreated, if your heart is bleeding
I still want you so bad - I need youCaptcha
Liedje F.r. David I Need You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Need Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje F.r. David I Need You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Need You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.