Due Anni Dopo


Visioni e frasi spezzettate si affacciano di nuovo alla mia mente,
l'inverno e il freddo le han portate, o son cattivi sogni solamente

Mattino verr? e ti porter?
le silouhettes consuete di parvenzeCaptcha
Liedje Francesco Guccini Due Anni Dopo is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Due Anni Dopomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Francesco Guccini Due Anni Dopo downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Due Anni Dopo in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.