Hello, Dolly!


(J Herman)
[Recorded June 10, 1964, Los Angeles]

Hello Dolly, well hello Dolly,
It's so nice to have you back where you belong
You're looking swell, Dolly, we can tell, Dolly,
You're still glowing, you're still crowing, you're still going strong
We feel the room swaying 'cause the band's playing
One of your old favorite songs from way back when,
Take a rap, fellows, find her an empty lap, fellows,
Dolly'll never go away, Dolly'll never go away

[instrumental by Louie Armstrong playing his saxophone]

Hello Sax, this is Francis, Louie,
It's so nice to see you back where you belong,
You're back on top, Louie, never stop, Louie,
You're still singing, you're still swinging, you're still going strong,
You get the room swaying when you start in playing
One of your great songs, your songs from way back when,
Blow your horn, Louie, sing up a great big song, Louie,
Promise you won't go away, promise you won't go away,
Promise you won't go away again

[Louie Armstrong:]
Oh yeah!Captcha
Liedje Frank Sinatra Hello, Dolly! is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hello, Dolly!mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Frank Sinatra Hello, Dolly! downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hello, Dolly! in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.