Songtekst van Frank Sinatra: Its All So New To Me

Its All So New To Me


(back-up)

It's all so new to me to have you care,
A lifetime of romance and joy that we can share
It's all so new to me, I can't believe
That this is love that lasts, enchanting and unsurpassed
Sapphire skies of blue and nights alone with you,
The sun shines through the darkest day, and finds us happy, oh so gay
It's all so new to me, it's such a thrill,
To know that you belong to me and always will
(It's all so new to me to have you care)
(Makes a lifetime of romance and joy that we can share)
(It's all so new to me, I can't believe)
(Oh that this is love at last, enchanting, and unsurpassed)
Sapphire skies of blue and nights alone with you,
The sunshine through the darkest day and finds us happy, oh so gay,

and always willCaptcha
Liedje Frank Sinatra Its All So New To Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Its All So New To Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Frank Sinatra Its All So New To Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Its All So New To Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.