Songtekst van Frank Sinatra: Santa Claus Is Coming To Town

Santa Claus Is Coming To Town


You better watch out
You better not cry
Better not pout
I'm telling you why
Santa Claus is coming to town

He's making a list
And checking it twice
Gonna find out
Who's naughty and nice
Santa Claus is coming to town

He sees you when you're sleeping
He knows when you're awake
He knows if you've been bad or good
So be good for goodness sake

Oh! You better watch out! You better not cry
Better not pout, I'm telling you why
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to townCaptcha
Liedje Frank Sinatra Santa Claus Is Coming To Town is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Santa Claus Is Coming To Townmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Frank Sinatra Santa Claus Is Coming To Town downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Santa Claus Is Coming To Town in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.