Rag Doll


When she was just a kid her clothes were hand me downs
They always laughed at her when she came into town
Called her rag doll, little rag doll
Such a pretty face should be dressed in lace

I'd change her sad rags into glad rags if I could
My folks won't let me cause they say that she's no good
She's a rag doll, such a rag doll
Though I love her so I can't let her know

Rag doll, I love you just the way you areCaptcha
Liedje Frankie Valli Rag Doll is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rag Dollmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Frankie Valli Rag Doll downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rag Doll in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.