Walk Like A Man


Oh how you tried to cut me down to size
Telling dirty lies to my friends
But my own father said give her up don't bother
The world isn't coming to an end

(he said it) Walk like a man

Talk like a man
Walk like a man my son
No woman's worth
Crawling on the earth
So walk like a man my son

Good-bye baby I dont mean maybe
I'm gonna get along somehow
Soon you'll be cryin on account of all your lyin
Oh yeah just look who's laughing now

(I'm gonna) walk like a man
Fast as I can
Walk like a man from you
I'll tell the world forget about it girl
And walk like a man from youCaptcha
Liedje Frankie Valli Walk Like A Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Walk Like A Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Frankie Valli Walk Like A Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Walk Like A Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.