Foolin' Around


You're so beautiful, you just lay it on me
Foxy lady, you really are the greatest show in town
You want to play
You wanna eat your cake and have it your way
You got it easy and you don't give a damn
Fooling around, you just keep fooling around with me

Walking down the street, people watching closely
Such a tease, you can turn on any man you want
You masqurade
You're the catch of the season every night and day
You, you, you don't have any time for me
You just keep fooling around with me

Fooling around - everywhere I go you're the only,
Only, only sexy lady
Fooling around, all you do it keep me hanging around
You're really so hard to please
You've gotta really watch that, baby!

You just, you just, fooling around with me
You just, you just, fooling around with me
You keep fooling, you keep fooling
Fooling
Want to play, but you always want it all your own way
You got it easy but you donøt give a damn
Fooling around, you just keep fooling around with me
Just keep folling around with me, yeah!

I'm a fool, fool, fool, fool for you baby,
Keep fooling around
I'm a fool, fool, fool for you sexy baby,
Keep fooling around
I'm a fool, fool, fool, fool for you baby
Keep fooling aroundCaptcha
Liedje Freddie Mercury Foolin' Around is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Foolin' Aroundmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Freddie Mercury Foolin' Around downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Foolin' Around in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.