Songtekst van Freddie Mercury: I Want To Break Free

I Want To Break Free


I want to break free
I want to break free,
I want to break free from your lies,
you're so self satisfied, I don't need you
I've got to break free
God knows, god knows I want to break free

I've fallen in love
I've fallen in love for the first time,
and this time I know it's for real
I've fallen in love
God knows, god knows I've fallen in love

It's strange but it's true,
Yeah!
I can't get over the way you love me like you do
But I have to be sure, when I walk out that door
Oh, how I want to be free, baby
Oh, how I want to be free
Oh, how I want to break free

But life still goes on
I can't get used to living without,
living without, living without you, by my side
I don't want to live alone, hey
God knows, got to make it on my own
So baby can't you see?
I've got to break free

I've got to break free
I want to break free
I want, I want, I want, I want to break freeCaptcha
Liedje Freddie Mercury I Want To Break Free is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Want To Break Freemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Freddie Mercury I Want To Break Free downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Want To Break Free in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.