Livin' On My Own


Sometimes I feel I'm gonna break down and cry (so lonely)
Nowhere to go, nothing to do with my time
I get lonely, so lonely, living on my own

Sometimes I feel I'm always walking too fast (so lonely)
And everything is coming down on me, down on me, I go crazy
Oh so crazy - living on my own

Dee do de de, dee do de de
I don't have no time for no monkeybusiness
Dee do de de, dee do de de
I get so lonely, lonely, lonely, lonely, yeah
Got to be some good times ahead

Sometimes I feel nobody gives me no warning
Find my head is always up in the clouds in a dreamworld
It's not easy - living on my own, my own, my own

Dee do de de, dee do de de
I don't have no time for no monkeybusiness
Dee do de de, dee do de de
I get so lonely, lonely, lonely, lonely, yeah
Got to be some good times ahead

repeat chorusCaptcha
Liedje Freddie Mercury Livin' On My Own is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Livin' On My Ownmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Freddie Mercury Livin' On My Own downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Livin' On My Own in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.