Made in Heaven


I'm taking my right in destiny, willing to play my part,
Living with painful memories, loving with all my heart,
Made in heaven, made in heaven, it was all meant to be, yeah
Made in heaven, made in heaven

That's what they say, can't you see
That's what everybody says to me, can't you see, oh,
I know, I know, I know, that it's true
Yes it's really meant to be deep in my heart

I'm having to learn to pay the price
They're turning me upside down
Waiting for possibilities, don't see too many around
Made in heaven, yes, made in heaven, it's for all to see
Made in heaven, made in heaven
That's what everybody says, everybody says to me
It was really meant to be, oh can't you see
Yeah, everybody, everybody says, yes it was meant to be
Yeah, yeah

When stormy weather comes around it was made in heaven
When sunny skies break through behind the clouds
I wish it could last forever, wish it could last forever
For ever, made in heaven

I'm playing my role in history, looking to find my goal
Taking in all this misery, but giving it all my soul
Made in heaven, made in heaven, it was all meant to be
Made in heaven, made in heaven

That's what everybody says: wait and see
It was really meant to be; so plain to see
Everybody, everybody, everybody tells me so
Yes it was plain to see, yes it was meant to be
Written in the starsCaptcha
Liedje Freddie Mercury Made in Heaven is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Made in Heavenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Freddie Mercury Made in Heaven downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Made in Heaven in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.