Mr Bad Guy


Let's go chasing rainbows in the sky
It's my invitation
Let's all take a trip on my ecstasy

I'm Mr Bad Guy
Yes I'm everybody's Mr Bad Guy
Can't you see I'm Mr Mercury
Oh, spread your wings and fly away with me

Your big daddy's got no place to stay
Bad communication
I feel like the president of the USA

Mr Bad Guy
Yes I'm everybody's Mr Bad Guy
Can't you see I'm Mr Mercury
Oh, spread your wings and fly away with me

I'm Mr Bad Guy
They're all afraid of me
I can ruin people's lives
Mr Bad Guy they're all afraid of me
It's the only way to be
That's my destiny
Mr Bad Guy, Mr Bad Guy, Bad Guy

It's the only way for me
It's my destiny

Mr Bad Guy
Yes I'm everybody's Mr Bad Guy
Can't you see this is my destiny
Oh, spread your wings and fly away with meCaptcha
Liedje Freddie Mercury Mr Bad Guy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mr Bad Guymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Freddie Mercury Mr Bad Guy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mr Bad Guy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.