Morning Sky


Die Erde gibt die Sonne frei
da schwebt sie über allen Bäumen
Du entfliehst all deinen Träumen
und schaust hinauf zum Himmelszelt
Vom Morgenrot zum ersten Blau
das ist nur eine kurze Zeit
Doch zum Abend ist es weit
da kommt noch vieles
was dich freut

Morning Sky -
Was wird dieser Tag uns bringen
wird uns alles so gelingen
wie der Morgen es verspricht?
Morning Sky -
Dieser himmelblaue Morgen
vertreibt die dunklen Sorgen
und wir leben wieder neu
Siehst du die Silberwolken zieh'n
und wie der Strom glänzt dort im Tal
alles ändert sich einmal
so schnell
wie die Gedanken flieh'n
Morning Sky
Morning Sky - shoowaddy
shoowaddy
Morning Sky - shoowaddy
shoowaddy
Morning Sky - Dieser himmelblaue Morgen
vertreibt die dunklen Sorgen
und wir leben wieder neuCaptcha
Liedje Freddy Morning Sky is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Morning Skymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Freddy Morning Sky downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Morning Sky in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.