Doodgewoon


Vraag mij niet waarom
Waarom
Vraag mij niet waarom
Waarom
Vraag mij niet waarom
Waarom
Waarom, waarom
Waarom niet

Vraag mij niet hoezo
Hoezo
Vraag mij niet hoezo
Hoezo
Vraag mij niet hoezo
Hoezo, hoezo, hoezo
Hoezo niet
Waarom, hoezo, hoezo, waarom
Waarom niet
Hoezo, waarom, waarom, hoezo
Hoezo niet

De dingen gaan nu eenmaal zo
Vanzelf
Vanzelf
Vanzelf, vanzelf, vanzelf
Vanzelf dus
Ik wou zelf ook dat het anders was
Gewoon
Gewoon, gewoon
Gewoon, gewoon
Gewoon dus
Vanzelf, gewoon, gewoon vanzelf
Daarom dus
Gewoon vanzelf, vanzelf gewoon
Nou, zo dus

Vraag mij niet waardoor
Vraag mij niet door wie
Vraag mij niet waarvoor
Vraag mij niet voor wie
Waarvoor, door wie
Door wie, daarvoor
Door wie daar
Waardoor, voor wie
Voorwaar, voor wie
Voor wie, waar

Ik vermoed dat er geen rede is
Vandaar denk ik
Bestaan we dus gewoon
Vanzelf dus
Ik vrees dat niets erachter zit
Ik verwacht, daarom
Dat we gewoon vergaan
Ontdaan dus

Bestaan, vergaan
Begaan, verstaan
Beloof ik
Laat gaan, laat staan
Ontstaan, ontgaan
Geloof ikCaptcha
Liedje Freek de Jonge Doodgewoon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Doodgewoonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Freek de Jonge Doodgewoon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Doodgewoon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.