Een Vrouw Alleen


Ik zit hier maar te zitten in mijn woning
Muren komen op mij af
Muren vol herinneringen
Aan hem, om wie ik alles gaf
Hem hoefde ik niks uit te leggen
Mij begreep hij ook meteen
Ik hoor hem, vlak voordat hij stierf, nog zeggen
"Lieveling, blijf niet te lang alleen"

Misschien moet ik naar andere landen
Zwerven gaan, op zoek naar hem
Mijn lichaam vraagt om andere handen
Mijn hoofd verlangt een andere stem
Ik zou zo graag de wonden helen
Waar moet ik met mijn liefde heen
Ik zou zo graag mijn leven delen
Wat moet een mens
Een vrouw alleen

Ik hoor ze achter me wel praten
Mannen aan de bar in het cafe
Ale er maar een gat in zit, zo gaat het
En: schatje, ga je even met me mee
Die rotkop, leg je toch gewoon een krant op
Benen leg je op den duur opzij
Het is net of je hem in een lekke band stopt
Zo praten ze daar over mij

Misschien moet ik naar andere landen
Zwerven gaan, op zoek naar hem
Mijn lichaam vraagt om andere handen
Mijn hoofd verlangt een andere stem
Ik zou zo graag de wonden helen
Waar moet ik met mijn liefde heen
Ik zou zo graag mijn leven delen
Wat moet een vrouw
Een mens alleenCaptcha
Liedje Freek de Jonge Een Vrouw Alleen is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Een Vrouw Alleenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Freek de Jonge Een Vrouw Alleen downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Een Vrouw Alleen in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.