Songtekst van Freek de Jonge: Eens Zal het Licht Hier Schijnen

Eens Zal het Licht Hier Schijnen


Sinds wij het paradijs verloren
Doodt men de tijd zonder geduld
Bouwt naar de hemel aan een toren
Verward door taal, verlamd door schuld
Eens zal het licht hier schijnen
Van oost tot west, van zuid tot noord
De grenzen van de taal verdwijnen
Eens verstomd het woord

Men probeert ons te behoeden
Wie onderaan staat valt niet diep
Doet ons geloven in het vaag vermoeden
Dat iemand ooit op het water liep
Eens zal het licht hier schijnen
Van west tot oost, van noord tot zuid
Dan zullen schaduwen verdwijnen
Eens kom ik hier uit

Er zijn er die vooruitgang preken
Niet tot toegeven bereid
Er zijn er die om stilstand smeken
Op zoek naar vrede in hun tijd
Eens zal het licht hier schijnen
Van oost tot west, van zuid tot noord
Dan smelten tralies, breken lijnen
Zolang ga ik voort
Beoordeling: 10/10 - 1 stemmenCaptcha
Liedje Freek de Jonge Eens Zal het Licht Hier Schijnen is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Eens Zal het Licht Hier Schijnenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Freek de Jonge Eens Zal het Licht Hier Schijnen downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Eens Zal het Licht Hier Schijnen in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.