Songtekst van Freek de Jonge: Vijftig Gulden Meer

Vijftig Gulden Meer


Vader loopt voorop, met het rode vaandel
In de pas, en zuiver in de leer
Daarachter solidaire kameraden
Ze willen vijftig gulden meer
Boven in het kantoor van de directie
Zien de hoge heren meewarig op hen neer
Want, als de tijd het geld genoeg ontwaard heeft
Krijgen ze vijftig, vijftig gulden meer

Geluk is niet het voordeel van de rijken
Vader, waarom ga je zo tekeer
De kinderen vragen: "Moeder, waar blijft vader"
Daar komt hij binnen, met vijftig gulden meer
Van dat geld koopt vader een pick-upje
Goodkoop, duurkoop, overmorgen stuk
Daar zit hij met zijn vijfenveertig toeren Internationale
Door het kapitaal verneukt, waar koop je geluk

Mensen willen groter lijken
Lopen op hakken, kopen een hoge hoed
Proberen verder dan hun neus te kijken
Vechten zich van 'net genoeg' naar overvloed
Politiek is niet meer dan kiezen
Tussen berusting en geweld
Maar je moet niet meeregeren, nee, je moet negeren
De rijken, laat ze stikken in hun geld

Waarom wil de arme bij de rijke horen
Opzien tegen wie hem slechts kleineert
Door het stof kruipen, kontlikken en smeken
We willen vijftig, vijftig gulden meer
Want, hoe je het ook wenden wil of keren
De arbeider verliest het keer op keer
Zijn eer, zijn afkomst en zijn vrijheid
En dat voor vijftig, vijftig gulden meerCaptcha
Liedje Freek de Jonge Vijftig Gulden Meer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Vijftig Gulden Meermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Freek de Jonge Vijftig Gulden Meer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Vijftig Gulden Meer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.