Songtekst van From Autumn To Ashes: Every Reason To

Every Reason To


I thought about the end today
The final chapter
The last scene
Ending what is here and what is now
And all there is to come
No hope for tomorrow, for today
Through all this talk, on how num
There's one just out of reach
On how numb, and you bet it shows, you bet it shows
Shake downs like these get old,
So now I take my heart in hand,
Bleach out the shades of detriment,
Branded with names that I resent,
Worship on your knees again
Wear it upon my sleeve the end
Ending what is here and what is now
And all there is to come
No hope for tomorrow, for today
Through all this talk, on how num
There's one just out of reach
On how numb, and you bet it shows, you bet it shows
Shake downs like these get old,
And you bet it shows, you bet it shows
In your eyes I can see
Tomorrow out of reach
This is detachment
In your eyes I can see
Tomorrow beyond meCaptcha
Liedje From Autumn To Ashes Every Reason To is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Every Reason Tomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje From Autumn To Ashes Every Reason To downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Every Reason To in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.