Try


Try, try, try just a little bit harder
So I can love, love, love him, I tell myself
'Cause I'm gonna try, oh yeah, just a little bit harder
So I won't lose, lose, lose him to nobody else, yeah
Hey, I don't care how long it's gonna take ya
But if it's a dream I don't want No I don't really want it
Yeah if it's a dream I don't want nobody to wake me

Yeah I'm gonna try, oh yeah, just a little bit harder
So I can give, give, give, give him every bit of my soul
I'm gonna try, oh yeah, just a little bit harder
So I can show, show, show him love with no control, yeah
Hey! I don't care how long it's gonna take ya
But if it's a dream I don't want
No I don't really want it
Yeah if it's a dream I don't want nobody to wake me
Hey, dig it! Yeah! Yeah yeah yeah!
Yeah, yeah, yeah, all right

Try oh yeah, hey, try oh yeah, Lord, Lord, Lord,
Try oh yeah, try oh yeah, Lord, Lord, Lord,
Try oh yeah yeah, try, whoa, try oh yeah, Lord, Lord, Lord,
Push, work, push, work, oh yeah, try, oh yeah hey!
Try oh yeah, hey try oh yeah,
Try Lord, try, try, you ain't trying man
You're not trying out man, come up with it
Come on, that's a wanker that listens to words, man
Hey you gotta work all night
Hey little girl, gotta push on
You gotta need
Work a little more, hey, try a little more,
Need a little more
Yeah, work on, push on, move on, move on,
You gotta work for it, you gotta work on it
Push on, need on, move on,
Move on, hey hey hey

Work it daddy,
Work it daddy,
Come on, work it daddy, oh
Yeah, yeah, you better try, try, try, try a little more
You ain't never gonna get any man if thatc1Captcha
Liedje FULL TILT BOOGIE BAND Try is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Trymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje FULL TILT BOOGIE BAND Try downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Try in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.