Andrew


You will do, what you do
Gotta go
Gotta have it
I'll just sit around, let everybody talk
And I will show, what I show
I cant help it, it's habit
I'll just sit around, let everybody talk

And if you thought I'd take your hurt away
I'm sorry
And if you thought I'd make this feeling stay
I'm Sorry
I'm so sorry

Stay where you are
You're not going, just leaving
I will sit around, let everybody talk
And they will say, what they know
They will end up believing
I will sit around, let everybody talk

And if you thought I'd take your hurt away
I'm sorry
And if you thought I'd make this feeling stay
I'm Sorry
Yeah I'm sorry

And if you thought I'd take your hurt away
I'm sorry
And if you thought I'd make this feeling stay away
Away
So LongCaptcha
Liedje Fur Patrol Andrew is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Andrewmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fur Patrol Andrew downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Andrew in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.