Songtekst van Further Seems Forever: How To Start A Fire

How To Start A Fire


Let's set this city ablaze
We'll burn down the monuments
And build mountains in our place
We could see everything
We could start a fire
And all shine in it's light
Shine so bright we burn in eyes
And heal the stories ending
This is the last time
We will ever bleed to feel alive

Consider this a rehearsal
Your heart of hearts rekindled
Catching the fruits of our labors
And holding our hearts in our hands
Waiting for you to sound a prayer
In the form of an anchor
Replied by holding you up
In red skies bound by love
Let's set this city ablaze
We'll learn how to start a fire
Shine so bright we burn in eyesCaptcha
Liedje Further Seems Forever How To Start A Fire is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied How To Start A Firemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Further Seems Forever How To Start A Fire downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje How To Start A Fire in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.