Songtekst van Fury in the Slaughterhouse: Vincent & Victoria

Vincent & Victoria


Vincent & Victoria

Vincent and Victoria
Won`t come home today
NY Waldorf Astoria
On the roof they sway
Life falls into oblivion
Their fear is far away
And the wind blows down 5th Avenue
Together they will stay
Today`s the day

Oh oh oh
When things become impossible
And even angels cry
There`s one way left to keep the love
This is no goodbye
eyes up to the sky
cause all beauty must die

surf & turf and chardonnay
on daddy`s credit card
the perfect meal, the perfect day
noone will tear apart
Vincent & Victoria
Their checkout is delayed
Two towels on the bathroom floor
Eternity can??? wait

too late

Oh oh ohCaptcha
Liedje Fury in the Slaughterhouse Vincent & Victoria is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Vincent & Victoriamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fury in the Slaughterhouse Vincent & Victoria downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Vincent & Victoria in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.