Songtekst van G. Love & Special Sauce: Electric Mile

Electric Mile


I see you in the morning
You're the color of my rising sky
Freen sky above as my stone behind is a clearing
The opened storm been into
I have found my place of comfort and refuge
I can spend all my time right here by your side

Purple valley all covered in four leaf clovers
And your eyes, everlasting shades of blue
I'd share with you the smell
Sights and sounds of the springtime
Our love will grow with the rains that have fallen

Rolling down hills and climbing
Mountains and crossing oceans
Hand in hand together once again we standCaptcha
Liedje G. Love & Special Sauce Electric Mile is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Electric Milemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje G. Love & Special Sauce Electric Mile downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Electric Mile in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.