Songtekst van G. Love & Special Sauce: Milk And Cereal

Milk And Cereal


Milk and Cereal
Milk and Cereal
milk and cereal
Cereal and milk

Milk and Cereal
Cereal, Cereal
Milk and Cereal
Cereal and Milk, Cereal and Milk

I dont want my Wheaties
Give 'em to the needy
Feelin kinda greedy
I keep em for myself (X9)

No Grapenuts for grandma
(grandma eats a bran muffin)
Mom likes Special K
You cant pinch an inch (X7)
They're magically delicious
Keep your hands off my Lucky charms
(pink hearts, yellow moons,blue diamonds, green clovers)
A is for Apple J is for Jack
You step on a crack
Youll break your mamas' back
Rice Krispies
Blue Berries
Ooh Boo Berry

Milk and Cereal
Milk and Cereal
Milk and Cereal
Cereal and Milk
Milk and Cereal

Milk and Stereo
Stereo Stereo
Milk and Cereal
Cereal and Milk
(Cheerio-eo-eo)

In the morning
At your table
Milk and Cereal
Snap Crackle Pop (X7)

Cuckoo for Cocoa Puffs (X8)
Trix are for kids! (X11)

In the morning
At your table
(Milk and Cereal)

No Grapenuts for Grandma
Grandma eats a Bran MuffinCaptcha
Liedje G. Love & Special Sauce Milk And Cereal is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Milk And Cerealmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje G. Love & Special Sauce Milk And Cereal downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Milk And Cereal in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.