Songtekst van G. Wayne Thomas: Morning Of the Earth

Morning Of the Earth


The forces of the universe
And the elements of space
Conjured up your being
You're size, your time, you're shape
You were created
With all the beau-eauty they could call
And earth, you surely are
The measure of them all
(Hal-le-lu-jah, hal-le-lu-jah)

You're rocks all turned to gold (Hal-le-lu-jah)
And you're ti-iny stones to jewels
And when you're swirlin' (Hal-le-lu-jah)
It's that clear you stood so pure
And placed so carefully (Hal-le-lu-jah)
Each and everything that belonged
Earth you were magnificent (Hal-le-lu-jah)
Through the pain of bein' born
(Hal-le-lu-jah, hal-le-lu-jah)

It was the morning of the ear-ear-ear-earth (Hal-le-lu-jah)
It was the morning of the ear-ear-ear-earth (Hal-le-lu-jah)
(Hal-le-lu-jah, hal-le-lu-jah)

It was the morning of the ear-ear-ear-earth
From the tallest mountain
To the smallest drop of rain
Each and everything created
Was of the new world

It was the morning of the ear-ear-ear-earth (Hal-le-lu-jah)
It was the morning of the ear-ear-ear-earth (Hal-le-lu-jah)
It was the morning of the ear-ear-ear-earth (Hal-le-lu-jah)
It was the morning of the ear-ear-ear-earth (Hal-le-lu-jah)
**Chartstoppers version ends here
It was the morning of the ear-ear-ear-earth (Hal-le-lu-jah)
It was the morning of the ear-ear-ear-earth (Hal-le-lu-jah)Captcha
Widget
Liedje G. Wayne Thomas Morning Of the Earth is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Morning Of the Earthmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje G. Wayne Thomas Morning Of the Earth downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Morning Of the Earth in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.