Wake Up The Dead


Trapped inside your corrupted self
Held down by your withered soul

Go! Wake up the dead
Rise from your graves!

Every second that passes you by
Lost to deterioration

Go! Wake up the dead
Rise from your graves!

Degeneration!Captcha
Liedje Gadget Wake Up The Dead is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wake Up The Deadmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gadget Wake Up The Dead downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wake Up The Dead in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.