Die For Your King


Riding down the valley of the Kings
I hear the song of a thousand years
Once you've seen the things that I have seen
Your soul will die if your mind's not clean

In the valley of the kings
Steel meets steel once again
In the shadow you will find
All the victims left behind

For a thousand years they've been coming here
To spill their blood for the King
You can hear the sounds of the fighting men
Who gave their lives again and again

Die for your King
And the land of the free
And the right to believe
The ancient code
Will still carry on
As long as you're heart is real

Die for your king
And the land of the free
Hear the people sing
Die for your KingCaptcha
Liedje Gaia Epicus Die For Your King is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Die For Your Kingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gaia Epicus Die For Your King downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Die For Your King in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.