Barato Total


(Gilberto Gil)

Quando a gente t contente
Tanto faz o quente
Tanto faz o frio
Tanto faz
Que eu me esquea do meu compromisso
Com isso e aquilo
Que aconteceu dez minutos atrs
Dez minutos atrs de uma idia
J do pra uma teia de aranha
Crescer e prender
Sua vida na cadeia do pensamento
Que de um momento pro outro
Comea a doer

Quando a gente t contente
Gente gente
(Gato gato)
Barata pode ser um barato total
Tudo que voc disser
Deve fazer bem
Nada que voc comer
Deve fazer mal
Quando a gente t contente
Nem pensar que est contente
Nem pensar que est contente
A gente quer
Nem pensar a gente quer
A gente quer, a gente quer
A gente quer viverCaptcha
Liedje Gal Costa Barato Total is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Barato Totalmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gal Costa Barato Total downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Barato Total in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.