Easy To Love


Like the bristles through your hair
The memories flowing through the air
Now comes a time to reminisce
Excitement of the virgin kiss

You were so hard to find the words to a ryhme
Just in the nick of time, a vision, a sign
And you were so easy to love
You were a gift sent down from above

You ask me to produce a list
Of reasons why I can't resist
The pictures point toward the truth
The feelings paint the final clue

You were the one so fine, fixed in my mind
Put my thoughts in rewind, and there I would find
That you were so easy to love
Promise of hope sent back by a dove
And you were so easy to loveCaptcha
Liedje Galactic Cowboys Easy To Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Easy To Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Galactic Cowboys Easy To Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Easy To Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.