Songtekst van Galactic Cowboys: Someone For Everyone

Someone For Everyone


When the final sun has set in the sky
Didn't want to be alone, didn't want to be alone
Remembering the days when horses couldn't fly
And the earth was my home, didn't want to be alone
Sailed the galaxy to find where you are, my father used to say

There is someone for everyone, there is someone for everyone
Well my father said don't worry son, there is someone for everyone

Floating weightless in an infinite space
Don't want to be alone, don't let me be alone
Exploration for a heavenly face
A love of my own, don't let me be alone

Always searching for that one perfect star, filled with sorrow on the way
By the journey's end you'll know who you are, my father used to say

Don't abandon me, Please don't abandon me
Sailed the galaxy to find where you are!Captcha
Liedje Galactic Cowboys Someone For Everyone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Someone For Everyonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Galactic Cowboys Someone For Everyone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Someone For Everyone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.